Hall Of Fame

The School Cabinet (2011-2012)


School Pupil Leader
Astha Verma
Assistant Leader
Ashutosh

Gandhi House
Leader
Avinash Pandey
Vice Leader
Sheikh Rukhsar

Joseph House
Leader
Arkisha Srivastava
Vice Leader
Piyush Singh

Tagore House
Leader
Samriddhi
Vice Leader
Risabh Keserwani

Teresa House
Leader
Aman Singh Chandel
Vice Leader
Shriya Jalan

L.A.
Leader
Nitin Kr. Yadav
Vice Leader
Ayushi Chandel

Discipline
Leader
Shreya Srivastava
Vice Leader
Aman Gupta

Cleanliness
Leader
Pratibha Kedia
Vice Leader
Vasudha Surendra

Sports
Leader
Neha Rai
Vice Leader
Ashutosh Chaturvedi

Our Principals


# Name Years
10 Sr Mariella July 1986 to June 1993
11 Sr Cicily Mathew July 1993 to June 1998
12 Sr Nirupa July 1998 to June 2000
13 Sr Celestia July 2000 to June 2008
14 Sr Lucy July 2008 to present

Our Achievers (Class X)


# Name Percentage Session
1 Aanchal Choudhary 86.8% 1999-2000
2 Priyanka Srivastava 86.8% 1999-2000
3 Akanksha 84.6% 2000-2001
4 Shivendra Srivastava 85.8% 2001-2002
5 Shubhankar Venkatesh 85.4% 2002-2003
6 Ashish Kumar Gupta 89.4% 2003-2004
7 Abhinav Kumar Shukla 93.4% 2004-2005
8 Abhist Gaurav 89.6% 2005-2006
9 Kirti Singh 94.6% 2006-2007
10 Abhishek Kumar 93.4% 2007-2008
11 Agniwesh P. Maurya 95.8% 2008-2009